gebied x

Jeff VanderMeer – Vernietiging ***

Al tientallen jaren vinden er expedities plaats naar Gebied X. Een gebied wat afgeschermd is van de rest van het land door een niet te definiëren grens. Wat Gebied X is weet niemand. Een onderdeel van de overheid – Southern Reach genaamd – zorgt voor bemande missies om het gebied […]